Algemene voorwaarden Tekst Vertaalbureau Nederland

Algemene voorwaarden Tekst Vertaalbureau Nederland 1. Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau Tekstvertaal.nl opdraagt vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten. 2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst 2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang vertaalbureau Tekstvertaal.nl de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoude...
Read More